X youtube

会員専用サイト
維持会員ログイン
賛助会員ログイン

入会のご案内

お問い合わせ

Xyoutube

#

NEWS RELEASEニュースリリース年度別バックナンバー

2011年度バックナンバー

2012.03.22
平成24 年3月「静岡県内中堅・中小企業設備投資計画」調査結果
2012.02.24
第33 回 「静岡県版 景気ウォッチャー」調査(平成24 年1月)
2012.01.25
静岡県内主要産業の四半期見通し(平成 24 年1-3月期)
2011.11.25
第 32 回「静岡県版 景気ウォッチャー」調査(平成23 年10 月)
2011.10.21
静岡県内主要産業の四半期見通し(平成23 年10-12月期)
2011.09.28
平成 23 年9月「静岡県内中堅・中小企業設備投資計画」調査結果
2011.08.25
第31回「静岡県版 景気ウォッチャー」調査(平成23 年7月)
2011.08.01
静岡県内主要産業の四半期見通し(平成 23 年7‐9月期)
2011.06.28
平成 23 年下期「静岡県内企業経営者の景気見通し」調査(B.S.I.)
2011.05.24
第 30 回「静岡県版 景気ウォッチャー」調査(平成23 年4月)
2011.05.24
2011 年ゴールデンウイーク動向調査
2011.04.25
静岡県内主要産業の四半期見通し(平成23年4‐6月期)